Upecaj me logo

Phishing Framework

Upecaj me je framework koji omogućava testiranje izloženosti preduzeća phishing-u

Za više informacija

i demonstraciju kontaktirajte Net++ technology

IT KLINIKA

Na našem blogu čitajte na šta bi trebalo da obratite pažnju kako se ne biste "UPECALI".